Course Layout

main_layout01

สนามนี้รู้จักกันในชื่อ บางนา คันทรี คลับ ที่ตั้งของสนามนั้นสะดวกสบายแก่การเดินทางทำให้เป็นสนามที่นิยมของนักกอล์ฟที่อยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนแฟร์เวย์นั้นเป็นเส้นตรงหร้อมกับการที่มีต้นปาล์มและน้ำเข้ามามีส่วนในการเล่นด้วยในทุกๆหลุม การออกแบบสนามไม่เหมาะสำหรับคนที่ตีลูกฮุคและผู้ที่ตีลูกสั้น การควบคุมการเล่นนั้นทำให้เกิดความเป็นต่อในการเล่นที่สนามแห่งนี้